پرسشنامه درخواست بررسی طرح

1393/2/2 0:0

راهنماي تكميل فرم اظهارنامه

 
اين فرم اظهارنامه جهت تسهيل بررسي طرح شما در کميته اخلاق طراحي شده است. لذا خواهشمند است نسبت به تكميل فرم دقت كافي را مبذول داريد. لازم به ذكر است اين فرم مربوط به پژوهشهاي با آزمودني انسان طراحي شده است و در صورتيكه در طرح پژوهشي شما آزمودني حيوانات آزمايشگاهي مي باشند نيازي به پر كردن اين فرم نمي باشد و مي بايست فرم مخصوص به انجام تحقيقات در حيوانات آزمايشگاهي را تكميل نمائيد (توضيح: تنظيم فرمهاي مربوطه در دست اقدام مي باشد). خواهشمند است جهت تكميل فرم به توضيحات اين راهنما توجه كافي بنماييد. ضمنا پيشنهاد مي شود جهت تكميل اين پرسشنامه كدهاي اخلاقي و ساير راهنماهاي مصوب كميته كشوري اخلاق را مطالعه فرمائيد. اين فرم شامل 4 بخش مي باشد:

 

 دریافت نسخه کامل

کلمات کلیدی:
پرسشنامه.درخواست.بررسی.طرح     راهنماي.تكميل.فرم.اظهارنامه            
تعداد بازدید:   ۱۲

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >