کدهای عمومی و اختصاصی اخلاق در پژوهش

1393/7/6 0:0

کدهای حفاظت آزمودنی انسانی درپژوهش‌های علوم پزشکی

Protection Code of Human Subject in Medical Research

 پیشرفت‌های سریع و چشمگیر دانش پزشکی طی نیم قرن اخیر و کشف روش‌های جدید پیشگیری، تشخیص و درمان، مرهون انجام پژوهش‌های علمی است. بی‌شبهه همه‌ی روش‌های جدید درمانی و پژوهشی خالی از ضرر نیستند و در بیشتر موارد بی ضرر بودن انجام پژوهش بر روی حیوانات تضمینی برای ایمن بودن آن بر انسان نمی‌باشد. لذا اکثر روش‌های نوین درمانی سرانجام باید روی انسان‌ها آزمایش و ارزیابی گردند. این امر، این سئوال را پیش می‌آورد که به چه نحو می توان این آزمایشات را بر روی انسان انجام داد؟ و نیز تدوین چه مقررات و آئین‌نامه‌هایی جهت رعایت نکات اخلاقی در فرآیند تحقیق ضروری است؟

 

دریافت نسخه کامل

کلمات کلیدی:
کدهای.عمومی.و.اختصاصی.اخلاق.در.پژوهش    
تعداد بازدید:   ۹

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >