فرم‌ها و آئین نامه‌ها

1393/2/2 0:0

 1. راهنماي اخلاقي كارآزمايي باليني
 2.  نحوه استفاده از داده های سلامت
 3. راهنماي اخلاقي پژوهش بر حيوانات
 4. راهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیک
 5. راهنماي اخلاقي پژوهش بر گامنت و رويان
 6. راهنماي اخلاقي پژوهش با سلول هاي بنيادي 
 7. راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروه هاي آسيب پذير 
 8. راهنماي اخلاقي پژوهش هاي داراي آزمودني انساني
 9. راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
 10. راهنماي اختصاصي پژوهش‌هاي علوم پزشکي مرتبط با HIV/AIDS
 11. دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
 12. پيش نويس دستورالعمل رسيدگي به تخلف هاي پژوهشي در تحقيقات علوم پزشكي در ايران
 13. چك ليست كار با حيوانات آزمايشگاهي براساس كدهاي راهنماي كار باحيوانات ابلاغي وزارت بهداشت
 14. دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت
 15. راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش (کدهای 31 گانه)

فرم  كلي  رضايت نامه  آگاهانه                                چك ليست رضايت آگاهانه

فرم تعهد رعایت اصول اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

    1                           3              4              5              6              7              8              9      


   
تعداد بازدید:   ۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >