تائید اعتبار کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه توسط معاون محترم تحقیقات وزارت بهداشت

1 تير 1394
اعتبار کمیته.اخلاق

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.