آخرين اخبار

30 امرداد 1395
تعارض منافع درخصوص بررسی طرحها در کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاهی و سازمانی

 

30 امرداد 1395
لزوم دریافت مصوبه و کد اختصاصی اخلاق جهت طرح های پژوهشی کمیته های تحقیقات دانشجویی

 

1 تير 1394
تائید اعتبار کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه توسط معاون محترم تحقیقات وزارت بهداشت
اعتبار کمیته.اخلاق

 

19 آبان 1393
تعویق در زمان برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش

 

30 فروردين 1393
حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 
 << اخبار دي اخبار بهمن >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >