آخرين اخبار

29 ارديبهشت 1397
اجراي مطالعات باليني و مطالعات هم ارزي زيستي (بيواکيوالانس) توسط شرکت هاي دارويي و يا مراکز دانشگاهي بر روي داروها/ فراورده هاي دارويي خارج از فهرست رسمي داروهاي ايران

 

5 ارديبهشت 1397
جدید: راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

 

30 امرداد 1395
تعارض منافع درخصوص بررسی طرحها در کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاهی و سازمانی

 

30 امرداد 1395
لزوم دریافت مصوبه و کد اختصاصی اخلاق جهت طرح های پژوهشی کمیته های تحقیقات دانشجویی

 

1 تير 1394
تائید اعتبار کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه توسط معاون محترم تحقیقات وزارت بهداشت
اعتبار کمیته.اخلاق

 

19 آبان 1393
تعویق در زمان برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش

 

30 فروردين 1393
حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 
 << اخبار ارديبهشت اخبار خرداد >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >